แคตตาล็อกออนไลน์

  • มอเตอร์ไฮดรอลิค

    มอเตอร์ไฮดรอลิคDanfoss หรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ มอเตอร์ไฮดรอลิค (Hydraulic motors)เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนกำลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นกำลังกล ซึ่งมีลักษณะการทำงานในแนวหมุนมีลักษณะเหมือนปั๊มไฮดรอลิกส์ แต่การทำงานต่างกันคือ ปั๊มไฮดรอลิกส์หมุนด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เครื่องยนต์เป็นตัวขับให้ปั๊มหมุนทำงาน ส่วนมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ จะหมุนได้ด้วยการส่งแรงดันของน้ำมันไปขับให้หมุน ซึ่งมีทั้งแบบหมุนได้ทางเดียว และแบบหมุนได้สองทาง และแบบที่สามารถปรับค่าปริมาตรจุได้ และชนิดปริมาตรจุคงที่ มอเตอร์ไฮดรอลิกส์มีลักษณะโครงสร้าง 4แบบ ด้วยกันคือ มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟือง ซึ่งแบ่งเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟืองฟันนอก,มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบเฟืองใน การทำงานในลักษณะนี้ อาศัยน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้ฟันเฟืองหมุน มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบจีโรเตอร์ การทำงานน้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าไปผลักดันเฟืองจีโรเตอร์ตัวนอกหมุน ทำให้เฟืองจีโรเตอร์ตัวในซึ่งต่อกับเพลาหมุนตามไปด้วย และน้ำมันจะไหลออกทางช่องทางออกกลับสู่ถังพัก มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบแวน หรือแบบใบพัด การทำงานน้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าทางช่องทางเข้า ซึ่งถูกต่อให้มี 2 ช่องเพื่อให้ความดันสมดุลทั้งสองด้านของใบแวนหรือในพัด น้ำมันจะพลักดันให้ใบพัดหรือใบเวนหมุนทำให้ตัวโรเตอร์ซึ่งมีเพลาติดอยู่หมุนตามไปด้วย จากนั้นน้ำมันส่วนที่ผลักให้ใบพัดหมุนจะกลายเป็นน้ำมันความดันต่ำ ไหลออกทางช่องทางออกกลับสู่ถังพัก มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบลูกสูบ การทำงานน้ำมันความดันสูงจะไหลเข้าที่ช่องทางเข้าไปดันให้ลูกสูบ ที่ยึดอยู่กับแผ่นเอียง ผลักให้แผ่นเอียงเคลื่อนที่ลงลูกสูบตัวอื่นจะเคลื่อนที่ขึ้นดันให้น้ำมันซึ่งมีความดันต่ำออกที่ช่องทางออก กลับสู่ถังพัก ซึ่งลักษณะเช่นนี้แผ่นเอียงที่เคลื่อนที่ขึ้นลงเกิดการหมุน ทำให้เพลาที่ติดอยู่กับแผ่นเอียงหมุนตามไปด้วย DANFOSS Hydraulic Motor Type OMP,OMR and OMH 1.Model.OMP-25, OMP-32, OMP-40, OMP-50, OMP-80, OMP-100, OMP-125, OMP-160, OMP-200, OMP-250, OMP-315, OMP-400, 2.Model.OMR-25, OMR-32, OMR-40, OMR-50, OMR-80, OMR-100, OMR-125, OMR-160, OMR-200, OMR-250, OMR-315, OMR-400, 3.Model.OMH-25, OMH-32, OMH-40, OMH-50, OMH-80, OMH-100, OMH-125, OMH-160, OMH-200, OMH-250, OMH-315, OMH-400 จำหน่ายปั๊มไฮดรอลิค, มอเตอร์ไฮดรอลิกส์, อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์, รับซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิค ทั่วประเทศทั้งในโซนจังหวัดระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์ไฮโดรลิก, 24 ชม. ไฮโดรลิก-อุปกรณ์, ไฮโดรลิก

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด