แคตตาล็อกออนไลน์

  • วาล์ว (Valve)

    วาล์ว (Valve) อุปกรณ์ไฮดรอลิค SUN วาล์ว (Valve)คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของของไหลในเส้นท่อ ซึ่งอาจจะเป็นน้ำ ก๊าซ หรือ ไอน้ำ ให้เป็นไปตามความต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะต้องการให้ไหลหรือหยุดไหล หรือไหลไปในทิศทางด้วยอัตราการไหลเท่าไร วาล์วจะเป็นตัวช่วยควบคุมให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้งานต้องการ  ชนิดของวาล์ว มี 4 ชนิดใหญ่ๆ คือ วาล์วตัดตอน (Isolating valves), วาล์วควบคุม (Control valves), วาล์วกันกลับ (Check valves), วาล์วควบคุมความดันสูงสุด (Maximum pressure control valves) ปกติที่ตัววาล์วจะมีสัญลักษณ์บอกระดับการใช้งานของวาล์ว (rated valve) ที่ตัวของวาล์วแต่ละตัว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของวาล์วมาใช้งานได้ตามความเหมาะสม โดยสัญลักษณ์นี้จะบอกระดับความดันใช้งานสูงสุด และประเภทของไหลที่ใช้งาน มีลักษณะสัญลักษณ์มาตรฐานระบุ ดังนี้ S W G  = Stream Working Pressure (ระบบไอน้ำ) W O G  = Water Oil Gas (ระบบน้ำ, น้ำมัน, ก๊าซ) C W G  = Cold Working Pressure (ระบบน้ำประปา)  รุ่นสินค้า Brand SUN        SUN Directional Cartridge Valve            1. Model.DCCC-XCN              2. Model.DCDC-XCN              3. Model.DCEC-XCN           4. Model.DCFC-XCN              5. Model.DCCD-XCN              6. Model.DCDD-XCN           7. Model.DCED-XCN              8. Model.DCFD-XCN              9. Model.DFCB-8DN           10. Model.DFCB-8DN             11. Model.DFDB-8DN             12. Model.DFEB-8DN           13. Model.DFCA-8DN             14. Model.DFDA-8DN             15. Model.DFEA-8DN           16. Model.DFFA-8DN             17. Model.DRBA-LAN              18. Model.DRBB-LAN           19. Model.DRBC-LAN             20. Model.DRBD-LAN              21. Model.DRAY-LAN           22. Model.DRAX-LAN             23. Model.DVB*-8FN              24. Model.DVC*-8FN           25. Model.DSCY-XEN             26. Model.DSEY-XEN              27. Model.DSGY-XEN           28. Model.DSIY-XEN              29. Model.DSCX-XEN              30. Model.DSEX-XEN           31. Model.DSGX-XEN            32. Model.DSIX-XEN                33. Model.DPBM-LAN           34. Model.DPCM-LAN            35. Model.DPBA-LAN              36. Model.DPCA-LAN จำหน่ายปั๊มไฮดรอลิค, มอเตอร์ไฮดรอลิกส์, อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์, รับซ่อมอุปกรณ์ไฮดรอลิค ทั่วประเทศทั้งในโซนจังหวัดระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์ไฮโดรลิก

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด