แคตตาล็อกออนไลน์

  • เพรสเชอร์สวิทช์

    เพรสเชอร์สวิทช์ (Pressure Switch Analog) Pressure Switch หรือ สวิทช์ควบคุมความดัน มีหลักการทำงานคือ ทำหน้าที่ในการตัดและต่อวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์ทำงานและหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยความดันของอากาศในถังบรรจุอากาศ หลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศและPressure Switch

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์ไฮโดรลิก, ไฮโดรลิก

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด